Paypal: paypal.com/paypalme/tp2311

Bank:

vietQR

Domestis (Vietnam)

- Account number: 9017041176921

- Account name: Pham Tan Thuan

- Bank name: Viet Capital Bank - Ngân hàng TMCP Bản Việt

- Branch: Hồ Chí Minh

- City/ Province: Hồ Chí Minh

Oversea

- Account number: 9017041176921

- Account name: Pham Tan Thuan

- Bank name: VIET CAPITAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

- Bank Address: 412 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

- SWIFT code: VCBCVNVX